СФУЖО | WFUWO

May 5, 2017
by Orysia Sushko
Comments Off on Привітання з нагоди 10-річчя створення Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Привітання з нагоди 10-річчя створення Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Директору Центрального державного архіву
зарубіжної україніки
п. Ірині Мазі

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій висловлює щирі вітання з нагоди 10-річчя створення Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
Це перша і єдина державна архівна установа, яка наполегливо і самовіддано працює для того, щоб представити українському суспільству громадянську позицію українців за кордоном. Завдяки здібностям, працьовитості та енергії Вашого колективу світове українство отримує правдиву інформацію про минуле України та української діаспори. Архівні документи ЦДАЗУ стали наочним посібником з історії української еміграції не тільки для учнів та педагогів , а і для усієї української спільноти зарубіжжя.
СФУЖО щиро вдячна колективу ЦДАЗУ та зокрема , старшому архівісту п.Надії Лихолоб , за плідну співпрацю з нашими організаціями та популяризацію їхньої діяльності в Україні та за її межами.
Ще раз вітаємо та запевняємо в нашій готовності до плідної співпраці.

З глибокою пошаною
Орися Сушко       Олександра Фарима
голова СФУЖО    секретар СФУЖО

October 1, 2015
by admin
Comments Off on Річні Наради в Стокгольмі

Річні Наради в Стокгольмі

(read this in English)

stockholm_portrait

3 – 5 вересня, 2015 в Стокгольмі, Королівство Швеція, відбулися Річні Наради Світової Федерації Українських Жіночих Організацій. В засіданнях брали участь поверх 50ти учасників, зокрема 20 офіційних делегатів крайових організацій та гостей з 12ти країн, гості з України, і Швеції. Continue Reading →

October 1, 2015
by admin
Comments Off on Annual General Meeting in Stockholm

Annual General Meeting in Stockholm

(читайте українське)

stockholm_portrait

On September 3 – 5, 2015, the World Federation of Ukrainian Women’s Organizations (WFUWO) held their 2015 Annual General Meeting in Stockholm, Sweden. Over 50 participants, including 20 official delegates from member organizations and guests from 12 countries, including Ukraine and Sweden, partook in reviewing the previous year, discussing current issues, and planning WFUWO’s way forward. Continue Reading →

April 21, 2015
by admin
Comments Off on Лист Йоахіму Рюкеру

Лист Йоахіму Рюкеру

(read this in English)

20 квітня 2015

П. Йоахіму Рюкеру – Президенту Ради з прав людини при Верховному комісаріаті з прав людини при Женевському департаменті Організації Об’єднаних Націй (ООН)
Женева, Швейцарія hrcpresidency@unog.ch

Шановний п. Йоахіме Рюкер,

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій просить допомоги Раду з прав людини при Женевському департаменті Організації Об’єднаних Націй, у справі лейтенанта Надії Савченко – українського пілота та члена українського добровольчого батальйону, котра була захоплена проросійськими сепаратистами під час збройного конфлікту в східній Україні в червні 2014 та була доставлена на територію Російської Федерації. В даний час Надія Савченко перебуває у в’язниці на території Російської Федерації, і в знак опротестування незаконного утримування під вартою 13 грудня 2014 оголосила безстрокове голодування до моменту свого повернення в Україну.

Згідно повідомлень Фонду Відкритого Діалогу (ODF) до Надії Савченко було застосовано ряд дій з порушенням міжнародних норм в області прав людини:

 • Надія Савченко була позбавлена свободи і права на захист
 • Протягом семи днів (з 23 по 30 червня) була викрадена та насильно переміщена з України і утримувалась під охороною в місті Воронежі, Росія.
 • Перші допити Савченко представники російських спецслужб проводили без присутності адвоката
 • З ціллю приниження Надії Савченко проросійські сепаратисти розмістили відео її першого допиту, показуючи її з обома руками за спиною, прикріплену наручниками до металевої конструкції
 • Після подальших допитів, Савченко була звинувачена у вбивстві двох російських цивільних осіб – журналістів, які добровільно увійшли в зону збройного конфлікту і загинули в результаті вибуху в цьому районі
 • Савченко, як громадянка іншої держави, була позбавлена права на дипломатичний захист
 • Одним із засобів тиску на Савченко була заборона російськими слідчими передачі їй книг українською мовою.
 • Російською владою були застосовані погрози проти членів сім’ї Савченко в Україні і санкцій щодо її юристів в Росії
 • Судові слухання проводились без особистої присутності Надії Савченко
 • Надія Савченко є заручником російської влади, і являється політичним в’язнем.

У звіті ODF зазначено, що “відповідно до норм міжнародного права (в проекті
“Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства “1996 року,” Римського статуту Міжнародного кримінального суду“ 1998 року та “Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від насильницьких зникнень“ 2006 року), викрадення людей є злочином проти людяності”.

Ми стурбовані та обурені незаконним викраденням та тривалим утриманням під вартою Надії Савченко.

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій висловлює глибоке занепокоєння становищем Савченко, у тому числі переслідуванням за допомогою сфабрикованих звинувачень, які демонструють, що цей процес кваліфікується як показовий політичний процес.

Ми звертаємося до Вас як президента Ради з прав людини при Женевському департаменті Організації Об’єднаних Націй, використати свій вплив та можливості для припинення кримінального переслідування Надії Савченко, оскільки воно є політично мотивованим і не грунтується на достатній доказовій базі. Це переслідування не є неупередженим – що є порушенням вимог Конвенції про захист прав людини та основних свобод. СФУЖО надіється що Ваше втручання допоможе добитись негайного звільнення Надії Савченко, яка голодує уже понад 4 місяці.

Ми просимо Вас відвідати Надію Савченко, розглянути її справу, і допомогти добитись її якнайшвидшого звільнення.

З повагою,

Орися Сушко,
Голова СФУЖО

April 21, 2015
by admin
Comments Off on Letter to Joachim Rücker

Letter to Joachim Rücker

(читайте українське)

20 April 2015

Monsieur Joachim Rücker
Président du Conseil des droits de l’homme
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme Genève
hrcpresidency@unog.ch

Dear Mr. Joachim Rucker,

The World Federation of Ukrainian Women’s Organizations asks for the help Mr. Joachim Rücker, the President of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Geneva, Switzerland with regard to the case of Lt. Nadiya Savchenko. Lt. Savchenko is a Ukrainian pilot and member of a Ukrainian volunteer battalion, who was captured by Russian separatists during armed conflict in eastern Ukraine in June 2014. She was transported to, and currently is being held in, Russia. She has been on a hunger strike for over 4 months in protest of her unlawful imprisonment.

According to an Open Dialog Foundation (ODF) document, Nadiya Savchenko has been subjected to treatment that is in violation of international human rights laws, specifically:

 • Nadiya Savchenko has been deprived of her freedom and of the right for defense.
 • Between 23 to 30 June, Nadiya Savchenko was abducted by Russian government forces with the assistance of Russian separatists, forcibly taken out of Ukraine and subsequently kept in detention under armed guard in the city of Voronezh, Russia.
 • Initial interrogations of Savchenko by representatives of the Russian intelligence services were conducted in the absence of a lawyer.
 • In an effort to humiliate her and show off their prize captive, Russian separatists posted a video of the first interrogation of Savchenko, showing her with both arms behind her back, handcuffed to a metal structure.
 • After subsequent interrogations, Savchenko was charged with the murder of two Russian civilians, journalists who entered the area of armed conflict voluntarily and died as a result of the bombing in the area.
 • Savchenko, as a citizen of another state, was deprived of the right to diplomatic protection.
 • As a means of exerting pressure on Savchenko, Russian investigators use the selective isolation of the pilot and have implemented a ban on the transfer of books in the Ukrainian language to her.
 • Threats against Savchenko’s family members in Ukraine and sanctions against her lawyers in Russia have been used by Russian authorities.
 • Court hearings are held without the personal presence of Nadiya Savchenko.
 • Nadia Savchenko is a hostage of the Russian authorities, and in essence, a political prisoner.

The ODF report further stated that “according to international law (the draft of the ‘Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind’ of 1996, ‘Rome Statute of the International Criminal Court’ of 1998, ‘International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance‘ of 2006), kidnapping of people is a crime against humanity.”

We are concerned and distressed at the illegal kidnapping and continued incarceration of Nadiya Savchenko and her treatment.

This persecution is not impartial – it is in violation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. WFUWO trusts that your intervention will help achieve the immediate release of Nadiya Savchenko, who has been on a hunger strike for more than four months.

We request the United Nations Human Rights Commission to use its influence in this matter to assure that the authorities cease the criminal prosecution of Nadiya Savchenko, as it is politically motivated and is not based on an adequate evidence base. Her trials are not impartial, which is a violation of the requirements of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. She should be released immediately.

And finally, we are appealing to your office to visit Nadiya Savchenko, review her case, and in view of the aforementioned provisions of the Third Geneva Convention, advocate on her behalf in order to secure her immediate release.

Sincerely,

Irene Orysia Sushko, C.M.
President

April 19, 2015
by admin
Comments Off on Culture and Conflict: Art as a Conflict Prevention Instrument

Culture and Conflict: Art as a Conflict Prevention Instrument

23april2015event

You are cordially invited to the DPI/NGO Briefing “Culture and Conflict: Art as a Conflict Prevention Instrument”, in Partnership with the World Federation of Ukrainian Women Organizations.

Thursday , 23 April 2015

11 a.m. – 12:30 p.m., Eastern Time

ECOSOC Chamber, United Nations Headquarters, New York

R.s.v.p.

April 18, 2015
by admin
Comments Off on Children’s letters to Nadiya

Children’s letters to Nadiya

(читайте українське)

The World Federation of Ukrainian Women’s Organizations is launching a world-wide letter writing campaign in support of Nadiya Savchenko titled – “Children’s letters to Nadiya”.

We are appealing to children, to students of all ages, and the youth of the Ukrainian diaspora to participate in this global initiative.

Vira Savchenko, Nadiya’s sister has recommended this project. She has informed us that Nadiya greatly appreciates all savchenko_barsletters of support at this difficult time of her unlawful imprisonment. We, therefore, request your participation in support of Nadiya Savchenko by having the students/children of your community write letters to her. You are also encouraged to send Nadiya best wishes for her May 11th birthday.

For your information we are including addresses, etc. to which the letters can be forwarded.

Sincerely,

Orysia Sushko
President, WFUWO

Засіб листування: лист, написаний від руки на ім’я Надії Савченко у вільному форматі за адресою:

Надежде Савченко,
следственный изолятор № 1,
улица Матросская Тишина, 18,
Москва, Россия, 10707

Організатор акції:
Віра Савченко +380509457886,
email: bipa333@gmail.com,

Координатор акції в Україні:
Олег Мезенцев,
український патріот, волонтер, учасник АТО,
email: olegGP312@gmail.com; +380987054095

April 18, 2015
by admin
Comments Off on Листи дітей – Надії

Листи дітей – Надії

(read this in English)

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій оголошує проведення акції на підтримку Надії Савченко “Листи дітей – Надії“.

СФУЖО звертається до школярів та молоді української діаспори з закликом приєднатись до нашої всесвітньої акції. savchenko_bars
Закликаємо дітей та школярів в своїх листах висловлювати підтримку Надії, яку вона дуже цінить, і яка їй дуже потрібна у цей важкий час незаконного ув’язнення, а також вислати вітання з нагоди її дня народження, яке припадає на 11 травня. Сподіваємося на активну підтримку та заохочення з боку батьків та вчителів.

З проханням провести всесвітню акцію підтримки до нас звернулась сестра Надії Савченко – Віра, та підкреслила, що Надія у в’язниці дуже чекає листів і що ваша підтримка дає їй сили та надихає до боротьби. Віра Савченко запевнила, що Надія читає Ваші листи з великим задоволенням та подякою.

В долученому документі подаємо додаткові інформації – поштову адресу слідчого ізолятора, де утримується Надія Савченко, а також адресу електронної пошти сестри Надії – Віри Савченко, на котру зможете пересилати відскановані листи.

З повагою,

Орися Сушко,
Голова СФУЖО

Засіб листування: лист, написаний від руки на ім’я Надії Савченко у вільному форматі за адресою:

Надежде Савченко,
следственный изолятор № 1,
улица Матросская Тишина, 18,
Москва, Россия, 10707

Організатор акції:
Віра Савченко +380509457886,
email: bipa333@gmail.com,

Координатор акції в Україні:
Олег Мезенцев, український патріот, волонтер, учасник АТО,
email: olegGP312@gmail.com; +380987054095

March 25, 2015
by admin
Comments Off on “Tortured Femininity” — Ukraine Today Documentary

“Tortured Femininity” — Ukraine Today Documentary

Просимо переглянути слідуючі відео на youtube – фільм “Tortured Femininity”, і сесія 10 березня з учасниками з України.

This film was the topic of our WFUWO event at the Ukrainian Museum on March 14 2:30pm, organized to coincide with the meetings of the Commission on the Status of Women.

Tetyana Pushnova, Executive Producer, Ukraine Today was on hand, as well as Dr Lada Roslycky, who spoke about the genesis of the film, the groundwork for it, and how it came to be that her initiative to bring this story out finally broke the silence on a painful aspect of the war.

We were also honored to greet some guests from Ukraine who have shared with us their experience in helping women during the war time to overcome their fears. They inspire each other to become stronger in such a difficult for our country time. Each of them has a story to tell. And those stories unfortunately will stay a part of their life. But despite everything they continue to live, to live for their husbands, their children and the better future of Ukraine.

Please visit the WFUWO at the UN page on Facebook for more.

NGO Forum Parallel Event: Women’s Right to Peace and Security in Ukraine (Tuesday, 10 March 2015).

February 11, 2015
by admin
Comments Off on Відповідь Надії Савченко до СФУЖО

Відповідь Надії Савченко до СФУЖО

Відповідь Надії Савченко до СФУЖО

Відповідь Надії Савченко до СФУЖО

Щиро дякую Вам Українки Світу!

Я щаслива, що, не дивлячись на такі умови, в яких я зараз опинилася, це надало мені можливість спілкуватися з такими сильними, мужніми жінками, щирими українками, як ваша організація.

Я вже неодноразово переконувалася в тому, що українські жінки – найсильніші у світі, не дарма ж ми спадкоємиці сарматок – прадавніх амазонок, що жили на території теперішньої України. Правильний генетичний код в нас закладений.

В мене мати дуже сильна жінка, і батько був сильним, здоровим, українським чоловіком. Моя сестра Віра теж дуже сильна людина, в багато чому навіть сильніша за мене!

Я добре знаю історію героїчних українських жінок – політв’язнів закатованих Радянською системою.

Свого часу, мені тоді було, напевно, років дев’ятнадцять, я грала роль, в аматорському студентському театрі, одної такої героїні – львівської дівчини політв’язня. (можливо навіть запис десь залишився цієї театральної постанови, треба буде пошукати). Наш театр називався „Сварга“, наша режисер сама писала сценарії. То була дуже духовно сильна і трагічна роль. Я якраз грала ту дівчину львів’янку, коли вона сиділа у в’язниці, тоді ще й гадки не мала, що мені самій випаде така доля, бути закатованою, тепер уже безчесною брехливою російською системою судочинства і знущань над людиною.

Мені відома доля багатьох героїчних українок, дуже не легка їх доля. Я намагаюся бути гідною їх пам’яті і гідною дочкою своєї прекрасної української землі!

Я буду сильної і витримаю стільки скільки Бог дасть сили. Але я не зраджу своїм принципам, не зраджу віру людей в мене і не порушу свого слова! Голодування я не припиню до дня повернення мене в Україну, чи до останнього дня життя в Росії! Для мене вся Росія – це в’язниця. Я в цій, дуже гарній країні, як багато хто говорить, вперше і відразу в тюрмі. Отож краси її просторів не бачу.

Дуже дякую Вам за підтримку мене і участь в акції #FreeSavchenko. Вірю ми витримаємо усе – бо ми разом!

Ваша Надія Савченко

05.02.2015р