СФУЖО | WFUWO

Вітаємо / Welcome

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) була заснована в 1948 році десятьма жіночими організаціями в місті Філядельфії в США. Сьогодні СФУЖО, з централею в місті Торонті в Канаді, об’єднує 27 організацій із 17 країн на чотирьох континентах. Складові організації СФУЖО працюють у різноманітних напрямках – громадських, релігійних, культурних. освітних, еміграційних та гуманітарних. СФУЖО відзеркалює діяльність льокальних українських спільнот по всьому світу, а також представляє їх на міжнародній арені в Оpганізації Об’єднаних Націй (ООН). В 1990 році СФУЖО одержала акредитацію при Департаменті Публічної Інформації в ООН (UN-DPI), в 1993 році консультативний статус в Економічній і Соціяльній Раді ООН (UN-ECOSOC) a в 1997 році членство в Комітеті при ЮНІСЕФ (NGO Committee on UNICEF). Основним завданням СФУЖО є відстоювання гідности та, базованих на міжнародних засадах, людських прав жінок в Україні та в діяспорі. СФУЖО докладає всі зусилля щоб зберегти українську мову, культуру, ідентичність, підсилити знання української історії та соціяльної традиції та підтримати розвиток стабільного демократичного, базованого на законах, ладу в незалежній Україні.

___________________________________

World Federation of Ukrainian Women Organizations

Established in 1948 in the United States, in Philadelphia, by ten women’s organizations, the World Federation of Ukrainian Women’s Organizations (WFUWO), now based in Toronto, Canada, unites 27 organizations from 17 countries on four continents. Representing a spectrum of women’s organizations pursuing civic, religious, cultural, educational, immigration, and humanitarian goals, WFUWO reflects the activity of local Ukrainian communities worldwide, as well as international networking through a relationship with the United Nations. WFUWO is an NGO in consultative status with UN/ECOSOC (1993), accredited with UNDPI (1990), and a member of the NGO Committee on UNICEF (1997). At the core of WFUWO’s mission is support for the dignity and integrity of women in Ukraine and Ukrainian women in émigré communities by supporting adherence to international standards of human rights, raising public awareness of problems and violations, maintaining Ukrainian language and culture, cultivating awareness of Ukrainian history, family and social traditions, as well as efforts that support modern Ukraine’s development into an independent, stable democracy with respect for rule of law.